FORMAT - internetowy sklep komputerowy
Aktualności i wydarzenia
Zakończenie realizacji I etapu projektu
kwiec
30
2012

Przeprowadzono analizy przedwdrożeniowe. Określono sposób realizacji założeń funkcjonalnych oraz formę graficzną systemu informatycznego. Podjęto działania zmierzające do upublicznienia informacji o udziale Unii Europejskiej w finansowaniu projektu. Wszystkie planowane zadania etapu I zostały wykonane terminowo.
Podpisanie umowy na wykonanie projektu
listop
28
2011

W dniu 28.11.2011 podpisano umowę na wykonanie projektu. Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego została firma LOCO Sp.J. z Bydgoszczy.
Ogłoszenie konkursu na wybór wykonawcy projektu
listop
02
2011

Konkurs na wybór wykonawcy projektu został ogłoszony. Ogłoszenie i informacje nt. postępowania przetargowego umieszczono w zakładce „Postępowanie przetargowe”.
Podpisanie umowy o dofinansowanie
paźdz
16
2011

W dniu 16.10.2011 weszła w życie Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-14-040/11-00 pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, a Format Sp. z o.o..
Przedmiotem umowy jest udzielenie Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia dofinansowania na realizację Projektu „Wdrożenie systemu B2B klasy ERP integrującego procesy kooperantów”. Termin ukończenia realizacji projektu: 30.04.2013.
Złożenie wniosku o dotację na realizację projektu
kwiec
29
2011

W dniu 29-04-2011 w siedzibie „Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw” w Warszawie złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.